Hãy dành ra ít phút để chia sẻ trải nghiệm mua hàng của bạn

Bạn nói Slimcase lắng nghe

Hãy đánh giá mức độ hài lòng của bạn về...

Dịch vụ khách hàng

Rất thất vọng

Thất vọng

Bình thường

Hài lòng

Rất hài lòng

Thời gian vận chuyển

Rất thất vọng

Thất vọng

Bình thường

Hài lòng

Rất hài lòng

Chất lượng sản phẩm

Rất thất vọng

Thất vọng

Bình thường

Hài lòng

Rất hài lòng

Bạn có thêm góp ý hay phản hồi gì cho Slimcase không?

Send message